Author Archives: Trần Ngọc Châu

Chuyện thừa thiếu

Originally posted on Blog của 5xu:
Hồi trước còn túc tắc đi làm, buổi sáng việc nhàn, hay kéo một ông anh ra Lê Quý Đôn uống cà phê. Có lần ông anh bảo, chắc nước mình phải đợi…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Triết học của rởm rít

Originally posted on Blog của 5xu:
Đại ca Aristotle là một tay tổ. Có lần đại ca bảo: cái đếch gì sinh ra ở cõi trần thì đều sinh ra vì mục đích nào đó. Ví dụ con người…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chuyện bằng hữu

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Người truyền cảm hứng cho Ông Cụ

Originally posted on Blog của 5xu:
Giành độc lập được mấy hôm, Trần Dân Tiên (có lẽ là một nhóm, trong đó có hai vị họ Trần thực sự là Trần Huy Liệu và Trần Ngọc Danh) viết ngay…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LỜI NHẮN

Đây là trang “dự phòng”. Trang chánh ở đây

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chủ nghĩa tư bản là gì – Ayn Rand

Trích một đoạn trong tiểu luận triết học chính trị “Chủ nghĩa tư bản là gì” (What Is Capitalism) của Ayn Rand: … Lịch sử đã ghi lại những tiến bộ tuyệt diệu đạt được nhờ chủ nghĩa tư bản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | %(count) bình luận