Monthly Archives: Tháng Mười Một 2010

Chủ nghĩa tư bản là gì – Ayn Rand

Trích một đoạn trong tiểu luận triết học chính trị “Chủ nghĩa tư bản là gì” (What Is Capitalism) của Ayn Rand: … Lịch sử đã ghi lại những tiến bộ tuyệt diệu đạt được nhờ chủ nghĩa tư bản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | %(count) bình luận